ستاد پاسخگویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ایام محدودیت های کرونایی

چاپ ایمیل

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم

همکاران ما در ستاد پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با شماره های زیر در پیام‌رسان واتساپ ( فقط ارسال پیام) پاسخگو و راهنمای دانشجویان عزیز هستند.

آقای ضمیری ، پاسخگویی امور آموزشی : 09909153045

آقای بادیانت، پاسخگویی امور آموزشی :  09933277267

آقای سروش ، پاسخگویی امور مالی و شهریه : 09932584938

آقای صفایی، پاسخگویی امور مالی و شهریه : 09021522719

پاسخگویی امور دانش آموختگان : 09932013781

آقای طلوع  پاسخگویی امور مدارس و آموزشکده سما : 09380181268