دكتر يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكترمهدي يعقوبي به عنوان معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
همچنين آقاي دكتر سروری مجد از زحمات آقاي دکتر رضا بهاري كاشاني در زمان تصدي اين پست تشكر و قدرداني كرد.

اعلام جزئیات زمان مصاحبه دوره‌های با آزمون و بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ ایمیل

جزئیات زمان مصاحبه دوره‌های باآزمون و بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
تاریخ و زمان مصاحبه داوطلبان 33 رشته آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

ادامه مطلب

22تیرماه؛ آغاز مصاحبه‌های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ ایمیل

22تیرماه؛ آغاز مصاحبه‌های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی
مصاحبه رشته گرایش‌های آزمون دکتری تخصصی و دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به صورت متمرکز از 22 تیر ماه آغاز می‌شود.

ادامه مطلب