1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ديدار روساي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي و هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تالار آينه اماكن متبركه رضوي
ديدار روساي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي و هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تالار آينه اماكن متبركه رضوي

26

20

21

22