چاپ ایمیل

 اطلاعیه مهم

زمان‌بندی تشکیل کلاس‌ها تا پایان سال ۹۹ و شروع سال جدید

🔹کلیه کلاس‌ها تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ اسفند در بستر سامانه‌های مجازی برقرار خواهند بود.

🔹در روزهای جمعه ۲۹ اسفند، شنبه ۳۰ اسفند و یکشنبه ۱ فروردین هیچ کلاسی برگزار نخواهد شد.

🔹برگزاری هرگونه کلاس جبرانی صرفاً با هماهنگی کلیه دانشجویان در ایام تعطیلات مجاز می باشد.

🔹ادامه کلاس‌های مجازی در سال جدید از شنبه ۱۴ فروردین می‌باشد.