اطلاعيه نحوه ورود به سامانه "دان" وي‍ژه دانشجويان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

چاپ ایمیل

اطلاعيه نحوه ورود به سامانه "دان" وي‍ژه دانشجويان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

روش ورود دانشجویان اتباع خارجی ورودی ۹۹:
نام کاربری: شماره دانشجویی ۱۴ رقمی که با ۳۹۹١١١ شروع می شود
رمز عبور: شماره دانشجویی ۱۴ رقمی که با ۳۹۹١١١ شروع می شود
  روش ورود دانشجویان اتباع خارجی ورودی قبل از ۹۹:
نام کاربری: شماره دانشجویی همراه عدد ١١١ در ابتدای آن (به طور مثال اگر شماره دانشجویی ۹۵۳۲۶۲۷ است در قسمت نام کاربری باید ١١١۹۵۳۲۶۲۷ وارد شود)
رمز عبور: شماره دانشجویی همراه عدد ١١١ در ابتدای آن (به طور مثال اگر شماره دانشجویی ۹۵۳۲۶۲۷ است در قسمت رمز عبور نیز باید ١١١۹۵۳۲۶۲۷ وارد شود)
کلیه دانشجویان در اولین ورود می بایست نام کاربری و رمز عبور خود را تغییر دهند.
رمز عبور جدید می بایست حداقل ۶ کاراکتر و دارای حداقل یک حرف کوچک انگلیسی، یک حرف بزرگ انگلیسی و اعداد انگلیسی باشد (به طور مثال Amir1399)

آدرس سامانه دان: http://mashhad.daan.ir