اطلاعيه نحوه گذراندن درس تربيت بدني عمومي نيمسال دوم 1400-99

چاپ ایمیل

اطلاعيه نحوه گذراندن درس تربيت بدني عمومي نيمسال دوم 1400-99

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع میرساند به دلیل تداوم بیماری کرونا در نیم سال دوم 1400-1399 درس عملی تربیت بدنی عمومی کماکان براساس بخشنامه سازمان مرکزی  بصورت مجازی برگزار می گردد. اما  دانشجویانی که  تمایل به گذراندن درس فوق بصورت حضوری را دارند می بایستی به گروه تربیت بدنی مراجعه، درخواست و تعهد نامه خود را تکمیل و ارائه نمایند. بدیهی است برگزاری کلاس های فوق بصورت حضوری تابع محدودیت های بهداشتی و منوط به دستورالعمل های ستاد ملی کرونا می باشد. لذا احتمال تغییرات در روز، ساعت و یا رشته مهارتی باتوجه به امکانات دانشگاه و محدودیت های بهداشتی و یا تعطیلی آنها وجود دارد. تذکر: چنانچه دانشجویی در زمان انتخاب واحد درس تربیت بدنی را با کد مجازی  انتخاب واحد نموده است بعد از تکمیل فرآیندفوق باید از طریق حذف و اضافه یا تغییر کددرس تربیت بدنی خود را به عملی حضوری تغییر دهد.

جهت تسهیل پاسخگویی به دانشجویان عزیز خواهشمند است براساس جدول زمان بندی زیر به گروه تربیت بدنی و نسبت به تکمیل فرم تعهد و ارئه آن به گروه اقدام نمائید.

نام دانشکده

تاریخ مراجعه به گروه تربیت بدنی

دانشجویان مجتمع علوم انسانی

16/12/ 1399

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

17/12/1399

دانشکده معماری و حقوق

18/12/1399

فنی  مهندسی و گلبهار

19/12/1399

دانشکده علوم الهیه و گلبهار

20/12/1399

اداره كل آموزش دانشگاه