نتایج انتخابات «شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام شد

چاپ ایمیل

انتخابات «شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار و اعضای این شورا معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، بر اساس صورتجلسه انتخابات شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه که ظهر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکیل شد و بر اساس تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی انتخاب اعضای شورای دانشجویی تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه و پس از تایید مراحل انجام انتخابات ، با توجه به آراء اخذ شده طبق انتخابات مجازی انجام شده تحت نظارت اداره کل فناوری اطلاعات دانشگاه، اعضای منتخب این شورا در دانشکده های هفتگانه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد معرفی شدند.

بر این اساس ، حمیدرضا نیازی از دانشکده مهندسی ، انیسه صفایی  از دانشکده علوم ، علی بابازاده از دانشکده حقوق ، دانیال خالصی از دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی، محدثه سندگل از دانشکده معماری و هنر، عمادالدین صفایی از مجتمع علوم انسانی و سید امیررضا سیدی از مجتمع آموزشی گلبهار ، به عنوان اعضای این شورا انتخاب شدند.

 گفتنی است انتخابات «شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه» به همت اداره کل امور دانشجویی دانشگاه ، به صورت مجازی از طریق پرتال دانشجویی و سامانه کلاس های مجازی دانشجویان انجام شد.