آگهی مناقصه عمومی

چاپ ایمیل

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد ارتقاء و بازسازی آسانسورهای بیمارستانهای آریا و 22 بهمن خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید .

 

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی

چاپ ایمیل

Image دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد یکدستگاه سردخانه زیر صفر و یکدستگاه سردخانه بالای صفر به حجم هر کدام 30 متر مکعب را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

چاپ ایمیل

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد احداث سوله آموزشی و ورزشی مجتمع آموزشی گلبهار ، واقع در شهر جدید گلبهار را به متراژ تقریبی 3200 متر مربع با مصالح و با مشخصات فنی ذیل :

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

چاپ ایمیل

Image دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد یکدستگاه سردخانه زیر صفر و یکدستگاه سردخانه بالای صفر به حجم هر کدام 30 متر مکعب را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید...

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی

چاپ ایمیل

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اموال اسقاطی خود را که شامل : لوازم اداری ،بیمارستانی و رایانه ای می باشد ، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان شرکت در مزایده جهت دريافت اسناد و مدارک مزایده و بازدید ازاموال اسقاطی میتوانند از تاریخ انتشار اگهی مزایده عمومی(23 خردادماه ) به مدت 3 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار اماميه ، اماميه 59 ، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، مديريت تداركات مراجعه نموده و پیشنهاد قیمت خود را تا تاریخ دوشنبه 1 /4 / 88 اعلام نمایند .تلفن تماس : 6220266 – 0511

                                                         روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آگهی مناقصه عمومی

چاپ ایمیل

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد نگهداری ، تعمیرات و راهبری تعداد 13 دستگاه آسانسور خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح که دارای مجوز فعالیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و مورد تایید اداره کل استاندارد باشند واگذار نماید .

متقاضيان واجد شرایط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ (20 خردادماه )  به مدت 10 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار اماميه ، اماميه 59 ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مديريت تدارکات مراجعه نمايند .

تلفن تماس : 6220226-0511 -- دورنگار : 6300724 -0511

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اخبار کوتاه فرهنگی دانشجویی / تشرف دانشجویان به حرم مطهر

چاپ ایمیل

دانشجویان مجتمع علوم انساني به حرم مطهر رضوی مشرف شدند
دانشجويان  مجتمع علوم انساني  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به  مناسبت شهادت حضرت زهرا« سلام الله عليها» با حضور در حرم مطهر رضوی ، شهادت حضرت فاطمه (س) را به این امام همام تسلیت گفتند .

ادامه مطلب