1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات پزشكى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 18 قلم تجهيزات پزشكي بيمارستان 22بهمن خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 1- پالس اكسي متر 2- ساكشن پرتابل 3- فشار سنج 4- فلومتر اكسيژن 5-نگاتوسكوپ 6- ست لارنگوسكوپ 7-ونتيلاتور 8- پمپ سرنگ 9-
N.CPAP 10- كلدلايت 11- تست هموگلوبين 12- بلندر هوا و اكسيژن 13- نبولايزر 14- پمپ انفوزيون 15- فتو متري 16 - تخت احياء نوزاد 17- هيومدي فاير 18- كاپنوگراف :متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ،تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (28/10/90) به مدت ده روز به آدرس : مشهد - قاسم اباد- بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511 دور نگار : 6230724 – 0511 (داخلي 26)

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102