1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد مصارف سلف سرويس هاى دانشجويى


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد جهت مصارف سلف سرويس هاي دانشجوئي خود گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد برزيلي به مقادير ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 1- گوشت گوساله منجمد برزيلي      14000 كيلو گرم  2- مرغ منجمد   15000 كيلو گرم  متقاضيان واجدشرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند از تاریخ انتشار آگهی (17/10/90) به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.  تلفن تماس : 6220266- 0511                                                                        

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


لينك هاي مرتبط

 102