تغییر مجدد زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

چاپ ایمیل

زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی مجدداً تغییر کرد و مقرر شد این آزمون روز پنج‌شنبه 28 فروردین برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، براساس اعلام دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ ۹۹/۱/۲۹ به روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۸ تغییر یافت.