• صفحه اصلى
  • اخبار کرونا
  • اخبار ایمنی-اطلاعیه شماره 3-ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد

اخبار ایمنی-اطلاعیه شماره 3-ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد

چاپ ایمیل

▪️منبع اصلی انتقال عفونت تنفسی کرونای کشنده اجسام و سطوح محیط هستند.
▫️از دست دادن و روبوسی خودداری کنید.
▪️دستها را مکررا با صابون و الکل ۷۰ درصد بشویید.
▫️سطوح را با دستمال آغشته به وایتکس رقیق شده با آب سرد ( ۵ به یک ) ضدعفونی کنید.
▪️دکمه آسانسور را با دستمال کاغذی یا آرنج لمس کنید.
▫️دستگیره درها و خودروها را آلوده بدانید.
▪️صندلی خودروها و میز و صندلی اماکن عمومی منبع عفونت کرونا است.
▫️میز پیشخوان بانکها و ادارات را آلوده بدانید.
▪️به صورت و چشمهای خود دست نزنید.
▫️گوشی موبایل شما منبع انتقال عفونت است در اماکن عمومی موبایل را مکرر استفاده نکنید.
▪️گوشی موبایل را میشود با پنبه آغشته به الکل ۷۰ درجه رقیق شده با آب مقطر یا جوشیده (یک به یک) تمیز کرد.
▫️وسائل عمومی پارکها و نیمکتها منبع آلودگی هستند.
▪️ضریح و درب اماکن زیارتی را لمس نکنید و نبوسید.
▫️پول سکه و اسکناس منبع جدی انتقال عفونت است، مراقب باشید.
▪️وسایلی مثل قندان و ظرف سس و ادویه در اماکن تغذیه عمومی منبع آلودگی هستند.
▫️از وسایل شخصی مشترک مثل لیوان و حوله استفاده نکنید.
▪️ شستن دستها، شستن دستها، شستن دستها با صابون به طور مکرر را به هم یادآوری کنید.