• image
  • image
  • image
  • image
  • image

تصویر-مراسم تکریم و معارفه معاونین سابق و جدید آموزشی، تحصیلات تکمیلی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

 

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان