• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر منظري سرپرست مركز زبان هاي خارجي سما دانشگاه شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دكتر جعفر كبيري معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  
دكتر عليرضا منظري با حفظ سمت (مسئول امور بين الملل دانشگاه) به مدت يكسال به عنوان سرپرست مركز زبان هاي خارجي سما دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان