حوزه سمعی و بصری

چاپ ایمیل

حمید جنیدی | کارشناس سمعی و بصری

 کارشناس علوم ارتباطات


 

وحید اسدی | عکاس و کارشناس روابط عمومی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA

 

 

 

حـــوزه طراحی، تبلیغــات و انتشـارات

چاپ ایمیل

وحید حاجیان پیروز | خوشنویس، طراح گرافیک و کارشناس روابط عمومی

 لیسانس روابط عمومی | دارای مدرک ممتاز خوشنویسی


بهار نیکوفال | نقاش، طراح گرافیک و کارشناس روابط عمومی

 مهندسی نرم افزار | دارای مدرک تکمیلی تخصصی گرافیک از آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه تهران | نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد