• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-برگزاری آزمون سراسری خطبه غدیر ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انسانی

تصویر-برگزاری آزمون سراسری خطبه غدیر ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انسانی

چاپ ایمیل