• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-نشست مشورتی دبیران شورای عالی اقامه نماز مراکز آموزش عالی مشهد در مدرسه عالی نواب با حضور مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت الله جعفر سبحانی

تصویر-نشست مشورتی دبیران شورای عالی اقامه نماز مراکز آموزش عالی مشهد در مدرسه عالی نواب با حضور مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت الله جعفر سبحانی

چاپ ایمیل