• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر2-برگزاری چهارمین دوره "جایزه جهانی گوهرشاد" (بزرگداشت بانوان فرهیخنه و نیکوکار) با حضور دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور و دکتر سروری مجد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و مشهد در حرم مطهر

تصویر2-برگزاری چهارمین دوره "جایزه جهانی گوهرشاد" (بزرگداشت بانوان فرهیخنه و نیکوکار) با حضور دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور و دکتر سروری مجد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و مشهد در حرم مطهر

چاپ ایمیل