• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعیه اردوهای تابستانی 98

چاپ ایمیل

 لینک زیر را کلیک کنید

اطلاعیه اردوهای تابستانی 98

 

  مركز همايشهاي دانشگاه تهران  

محوطه مركز همايشهاي دانشگاه تهران 

مجموعه آموزشي وفرهنگي دانشگاه فردوسي

محوطه مجموعه آموزشي وفرهنگي دانشگاه فردوسي