• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • گزارش تصویری-مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی به همراه تقدیر از بانوان دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت گرامیداشت " روز زن"

گزارش تصویری-مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی به همراه تقدیر از بانوان دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت گرامیداشت " روز زن"

چاپ ایمیل