• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر- جلسه مجازی هم اندیشی نخبگان حوزه و دانشگاه گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه

تصویر- جلسه مجازی هم اندیشی نخبگان حوزه و دانشگاه گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه

چاپ ایمیل