اعضای شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

چاپ ایمیل

طی احکامی از سوی دکتر طهرانچی

اعضای شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی، نایب‌رئیس، دبیر و اعضای شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، نایب‌رئیس، دبیر و اعضای شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

طی احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر بابک نگاهداری (رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی ­ دانشگاه آزاد اسلامی) به عنوان نایب‌رئیس و عضو و دکتر ایمان عطارزاده (مدیرکل پایش، نظارت و آمار و اطلاعات پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی) به عنوان دبیر و عضو شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

همچنین براساس این احکام؛ دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی (معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر عبدالله محمدی (مدیرکل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر عباس احمدی (سرپرست دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی)، مهندس مسعود همتی (رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر محمد نریمانی راد (مدیرکل پشتیبانی و تأمین منابع پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر علیرضا عراقیه (سرپرست اداره کل پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر محمدرضا اردکانی (سرپرست اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی) و دکتر علیرضا رضایی (سرپرست اداره کل دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسلامی) به عنوان اعضای شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.