• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • اداره تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می کند

اداره تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می کند

چاپ ایمیل