قابل توجه دانشجويان محترم / تعطيلي برخي از دانشكده ها به دليل برگزاري آزمون نظام مهندسي

چاپ ایمیل

معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه  خطاب به مسئولين دانشكده ها اعلام كرد: