مانور مشترک امداد و نجات در بیمارستان آريا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد

چاپ ایمیل

مانور مشترک امداد و نجات در بیمارستان آريا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به منظور اطفای حریق فرضی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، به منظور ایجاد آمادگی بین مسئولان و کارکنان بیمارستان آريا در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و هماهنگی با پایگاه‌های آتش نشانی در مواقع اضطراری، مانور میدانی آتش نشانی امروز در بیمارستان آريا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

در پايان اين مانور؛ جلسه ارزيابي با حضور رئيس بيمارستان آريا دانشگاه ازاد اسلامي مشهد، نماينده دانشگاه علوم پزشكي و رئيس اتش نشاني ميدان شهداي مشهد برگزار و نقاط ضعف و قوت اين مانور مورد بررسي قرار گرفت.