قابل توجه اساتيد محترم - برگزاري جلسه هماهنگي در تنظيم و اجراي برنامه هاي دانشگاه

چاپ ایمیل

استاد گرامی:
با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و ضرورت هماهنگی در تنظیم و اجرای برنامه های دانشگاه از جنابعالی دعوت می شود در جلسه امروز شنبه 30 شهريور ماه  در سالن همایشهای دانشگاه واقع در مجتمع فرهنگی جنب مزار شهدای گمنام شرکت فرمایید.
شروع جلسه راس ساعت 17 و حضور اعضا محترم هیات علمی ضرورت دارد.
معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد