روز كارمند بر كارمندان عزيز دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مبارك باد

چاپ ایمیل

چهارم شهريورماه، روز كارمند بر تمامى كارمندان و همكاران تلاشگر مباركباد

خدا قوت ،خسته نباشيد
روابط عمومى دانشگاه آزاد  اسلامى مشهد