معاون جديدآموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برنامه هاي اين حوزه را تشریح کرد.

چاپ ایمیل

دكتر مهدي يعقوبي برنامه هاي حوزه معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد را در 6 محور تشريح كرد.

دكتر يعقوبي در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به تشريح برنامه هاي در دست اقدام اين حوزه پرداخت و گفت: اولين دوره آموزش مديران گروه هاي آموزشي در نيمه اول شهريورماه ، به روز رساني پرونده ارتقاء و ترفيع اساتيد و جذب حداكثري دانشجو در مهرماه امسال از اولويت هاي كاري اين حوزه است كه اكنون نيز درحال پيگيري و انجام است.

وي به محورهاي فعاليت خود در حوزه آموزش و تحصيلات تكميلي اشاره نمود و افزود: ساماندهي امور آموزشي دانشجويان غير ايراني با تمركز بر يادگيري زبان فارسي قبل از شروع تحصيل با نظارت و ارزيابي دقيق علمي اين دانشجويان ، بدليل اينكه سفيران علمي و معرف دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در كشور و شهر خودشان خواهند بود.

معاون آموزش و تحصيلات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، تهيه برنامه تكليفي براي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي در معرفي و ايجاد رشته جديد متناسب با نياز جامعه را از برنامه هاي مهم خود برشمرد و بر راه اندازي مجدد دوره هاي آموزشي ويژه اساتيد هيات علمي، مديران گروه ها و كاركنان حوزه آموزش و تنظيم تقويم اجراي آن تاكيد كرد.

دكتر يعقوبي ارزيابي مديران، كاركنان و اعضاي هيات علمي از يكديگر را از برنامه هاي ديگر اين حوزه عنوان كرد و اظهار داشت: در مرحله بعد نيز از اين سه مجموعه دانشگاه توسط دانشجويان ارزيابي صورت مي گيرد.
عضو هيات علمي گروه برق دانشگاه تاكيد كرد : پس از اين با ضابطه مند شدن حق جذب اساتيد براساس فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي، تدريس، حضور منظم در كلاس، اعلام به موقع نمرات و ... انجام مي شود.

وي اظهار داشت: رشته هاي دانشگاه آزاد مشهد با سه رويكرد آمايش رشته هاي استاني، ايجاد رشته هاي بين رشته اي و رشته هاي جديد كاربردي افزايش خواهد يافت.

دكتر يعقوبي، از افزايش 10 رشته جديد به رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد خبر داد و گفت : اين رشته ها در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه براي مهرماه سال جاري دانشجو جذب مي كند.