مراسم تكريم ومعارفه مدير كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار شد

چاپ ایمیل

صبح امروز :
مراسم تكريم ومعارفه مدير كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد

در این مراسم از خدمات دكتر سيد محسن نبوي كلات تقدیر و دکتر داود بهره پور به عنوان سرپرست جديد آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه معارفه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، مراسم تکریم و معارفه مدیر كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور معاون آموزش و تحصيلات تكميلي و مديران اين حوزه در اتاق شوراي سازمان مركزي دانشگاه برگزار شد .
دکتر يعقوبي درابتداي اين جلسه به پاس همکاری های ارزنده دكتر نبوي گفت : « تواضع و تلاش از ویژگی های شخصیتی ايشان در طول مدت خدمت در امور آموزش بود.»
وي در ادامه براي دكتربهره پور در اين سمت آرزوي موفقيت نمود و افزود: حوزه آموزش مي تواند با تعامل و همفكري گروههاي آموزشي، اساتيد و كاركنان مشكلات اين حوزه را مرتفع سازد.

دکتر نبوي با قدردانی از همه همکاران حوزه آموزش، برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی كرد و گفت: باتوجه به تنوع و حجم بالاي كار و مراجعات زياد و بازنشستگي برخي از همكاران اين مجموعه، بايد جانشين پروري در اولويت كار اين حوزه قرار گيرد.

دكتر بهره پور جايگاه آموزش در دانشگاه را مهم خواند و با انتقاد از عدم توجه بدنه دانشگاه به اين حوزه ، اظهار اميدواري كرد با اجراي برنامه ها و همكاري همه بخش ها اين حوزه را بيش از پيش توانمند سازيم .

وي برنامه هاي خود را در 6 محور شامل تغيير ساختار در حوزه آموزش ، افزايش نظارت بر عملكرد گروهها و دانشكده ها، بهبود فرآيندهاي آموزشي، مكانيزه سازي فرآيندها ، آموزش نيروهاي انساني و تغيير فرآيند جذب دانشجو عنوان كرد .

در پايان اين نشست دكتر يعقوبي با اهداي لوح يادبود از زحمات دكتر نبوي قدرداني كرد .