قابل توجه كليه دانشجويان محترم -استقرار نمایندگان دانشکده های تعطیل شده در دانشکده های فعال

چاپ ایمیل

 اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد طي اطلاعيه اي اعلام كرد:
بدينوسيله باطلاع مي رساند با توجه به تعطيلي دانشكده هاي فني و مهندسي ، هنر و معماري ، پيراپزشكي ، علوم پايه الهيه ، مجتمع گلبهار و دانشكده پزشكي از تاريخ 22/4/98 لغايت 18/5/98 ، مقررگرديد به منظور پاسخگويي به تقاضاي دانشجويان محترم ، نمايندگان دانشكده هاي تعطيل شده دردانشكد ه هاي فعال وغيرتعطيل بشرح جدول ذيل جهت پاسخگويي به تقاضاهاي دانشجويان ، درساعات اداري حضور داشته باشند .همچنين با توجه به ايام مرخصي ساليانه اعضاي محترم هيات علمي درمرداد ماه، مديران محترم گروههاي آموزشي يا يكي از اساتيد هرگروه آموزشي دريك روز هفته كه توسط دانشكد ه ها اطلاع رساني مي گردد دردانشكده هاي فعال حضورخواهند داشت.