شوراي حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد

چاپ ایمیل

دوازدهمين جلسه شوراي حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صبح امروز با حضور مدير كل حوزه رياست وروابط عمومي و ساير اعضا در محل اتاق شوراي سازمان مركزي اين واحد دانشگاهي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، جعفري مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در اين جلسه بر تشكيل كارگروه مشورتي متشكل از حوزه هاي پژوهشي، آموزشي ، فناوري ، دبيرخانه جذب ، حقوقي و حراست تاكيد كرد و گفت: اين كارگروه در راستاي پيگيري بخشنامه شيوه نامه فعاليت هاي اقتصاد دانش بنيان و سرمايه گذاري دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت خواهد كرد.

خالقي دبير جلسه نيز درابتدا ضمن خيرمقدم به اعضاي شورا پيرامون علت عدم حضور معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي و صورتجلسه قبلي و نكات مورد بحث در اين جلسه مطالبي را بيان نمود.

صمدي، رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در رابطه با چگونگي بهره برداري از ساعات موظفي اساتيد و استفاده از آنها در فعاليت هاي دانش بنيان و بررسي معظلات حاشيه نشيني شهر مشهد و حل آنها توسط اساتيد دانشگاه به عنوان يك فعاليت دانش بنيان و سرمايه گذاري مطالبي ارائه كرد.

عليزاده مدير امور حقوقي واحد مشهد نيز اجرايي شدن بخشنامه هاي اقتصاد دانش بنيان را منوط به گسترده شدن اختيارات استان بيان كرد.

دكتر جلالي مدير فناوري و اطلاعات واحد مشهد نيز با اشاره به عدم شفافيت برخي بخشنامه ها، خواستار پيگيري و آسان نمودن آيين نامه هاي مربوط به فعاليت هاي دانش بنيان شد .

دكترمنظري مدير امور بين الملل بر توجه به كشورهاي هند و پاكستان بعد از عراق و افغانستان براي جذب دانشجو و كسب درآمد براي دانشگاه تاكيد كرد و با انتقاد از كمبود نيرو درقسمت امور بين الملل دانشگاه خواستار جذب نيرو در اين بخش شد.

طوفاني مدير حراست دانشگاه در اين نشست خواستار توجه ويژه دانشگاه به حاشيه نشيني و جهت دهي نيروها در اين راستا شد و بر ساماندهي نيروهاي حوزه بين الملل تاكيد كرد .

گفتني است، تشكيل كارگروه مشورتي شيوه نامه فعاليت هاي اقتصاد دانش بنيان و سرمايه گذاري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و راه هاي اجرايي شدن بخشنامه و راهكار سپردن اقدامات مربوط به ثبت نام اتباع به كانون بازنشستگان از مصوبات دوازدهمين جلسه شوراي حوزه رياست دانشگاه بود.