به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند

چاپ ایمیل

به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند
کلیه دروس رشته علوم تربیتی در ترم تابستان ۹۷ از روز شنبه مورخه ۹۸/۴/۲۲
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی واقع در خیابان استاد یوسفی برگزار می گردد .