روابط عمومي دانشگاه به مكان جديد انتقال يافت

چاپ ایمیل

 به اطلاع دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي رساند:
روابط عمومي دانشگاه  به مكان جديد خود واقع در طبقه فوقاني معاونت فرهنگي، جنب مزار شهداي گمنام  دانشگاه انتقال يافت.


روابط عمومي دانشگاه