ملکی تبار: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی براساس شاخص های عملکردی رتبه دوم کشوررا دارد

چاپ ایمیل

ملکی تبار خبر داد:
دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی براساس شاخص های عملکردی رتبه دوم کشوررا دارد / امضای تفاهم نامه عملکردی سال ۱۴۰۰ مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی با استان های خراسان رضوی وشمالی 
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی براساس شاخص های عملکردی رتبه دوم دانشگاه آزاد اسلامی را کسب کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، عنایت الله ملکی‌تبار صبح امروز در جلسه امضای تفاهم نامه عملکردی نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۴۰۰ و طرح تابش استان خراسان رضوی و شمالی که در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، افزود: طی سالهای اخیر روند و فعالیت این مرکز با حمایت ها و راهنمایی های دکتر طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه و دکتر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، رویکرد حل مساله همراه با نظارت و ارزیابی است.
وی با بیان اینکه امروز در راستای ارزیابی سند تحول و تعالی دانشگاه، تفاهم نامه عملکردی سال ۱۴۰۰ مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی با استان های خراسان رضوی و شمالی به امضا رسید، گفت: ارزیابی عملکرد امروز در نتیجه بررسی عملکرد دو استان، براساس شاخص های مشخص شده بدست آمده و در طی این فرایند ، ۹۶ شاخص عملکردی در هشت محور برای هر استان مدنظر قرار گرفته است و استان ها با توجه به تعهدی که داده بودند ارزیابی شدند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با 61 درصد عمل به تعهدات خود، در این محورها رتبه دوم کل کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: این استان  در محور آموزشی 52 درصد، پژوهشی 68 درصد، فناوری و نوآوری 56 درصد، فرهنگی اجتماعی 40 درصد، محور دانشجویی 61 درصد، پزشکی 66 درصد، آموزشهای مهارتی 58 درصد و مدیریت توسعه 70 درصد عمل به تعهدات داشته است.
 رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دراین روش سنجش و ارزیابی واحدها یک شاخص کلی وجود دارد و استانها با هم مقایسه نشده و هر استان بدلیل اینکه دارای پتانسیل، وضعیت و شاخص های متفاوت است با خودش مقایسه شده و هر استان نسبت به عمل به تعهدات خودش سنجش و ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی در برخی شاخص ها مانند توسعه پزشکی صددر صد عمل به تعهدات صورت گرفته اما در برخی شاخص ها مانند کاهش اساتید حق التدریس یا توانمندی اساتید با عمل به تعهدات فاصله دارد که باید مبنای کار بیشتر قرار گیرد.
دراین نشست محمد محمدی قائم مقام مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی ، علیرضا طوسی معاون نظارت و ارزیابی عملکرد، علی اکبر ثابتی معاون بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مسعود صانعی معاون نظارت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و حبیب خلیلی معاون نظارت مالی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و همچنین دکتر محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ومشهد، دکتر کاظمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی و دکتر عارف مدیرکل نظارت ، ارزیابی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 8 ، هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، روسای دانشگاه و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی حضور داشتند.
ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی بعد از این نشست با همراهی دکتر مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ومشهد  از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کرد.