پذيرش تکمیل ظرفیت دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

ثبت‌نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

۱۴ تا ۲۴ آذرماه از طریق سایت azmoon.org

 

تسهیلات متنوع پرداخت مالی و پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات آموزشی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، رفاهی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام :

🟢 azmoon.org

🟢 mshdiau.ac.ir

🟢t.me/azad_khabar