• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • دکتر باغگلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خبر داد: تاسیس دانشکده های استانی تعلیم و تربیت در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر باغگلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خبر داد: تاسیس دانشکده های استانی تعلیم و تربیت در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ ایمیل

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه تعالی مدارس سما ، در همایش معاونان آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در مشهد ، از تاسیس دانشکده های استانی تعلیم و تربیت در دانشگاه آزاد اسلامی در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، حسین باغگلی صبح امروز در همایش معاونان آموزش های عمومی و مهارتی و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در واحد مشهد گفت : ما باید مبتنی بر نیازهای جامعه معلمان و مربیان پرورشی را تربیت کنیم که قدرت طراحی و اجرای پروژه های تربیتی را داشته باشند. در آن صورت مدرسه ای موفق خواهد بود که موقعیت سازی کند و موقعیت سازی بزرگ ترین ماموریت مدرسه است.

وی زیر ساخت های دانشگاه آزاد اسلامی برای تاسیس دانشکده های تعلیم و تربیت را بسیار مطلوب دانست و افزود: در تاسیس دانشکده های تعلیم و تربیت سه هدف را دنبال می کنیم: اول تربیت و تامین معلمان و مربیان پرورشی مدارس سما که با تحقق این هدف ، دانشگاه در تعلیم و تربیت بسیار قوی تر از قبل خواهد شد. دوم تامین نیروهای مورد نیاز سایر مدارس غیر انتفاعی و سوم تامین نیروهای آموزش و پرورش که در این بخش تا چند سال آینده دولت به شدت با کمبود نیرو مواجه خواهد بود.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط نزدیک میان دانشکده های تعلیم و تربیت با مدارس را ازجمله ویژگی های کاربردی این مراکز عنوان و ابراز امیدواری کرد : با تاسیس دانشکده تعلیم و تربیت در استان ها ، در دراز مدت الگوی مدرسه داری موفق توسط دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور عرضه خواهد شد.

دبیر شورای نظارت وهماهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت حوزه سما در طرح تحول پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی نگاه ویژه ای به حوزه سما شده است که به تبع آن افزایش تعداد مدارس سما و ارتقای کیفیت بایستی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس تصمیم داریم تفاهم نامه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی استان و اداره کل آموزش و پرورش استان منعقد کنیم.

دکتر جعفر کبیری در جمع روسای واحدها و معاونان آموزش های عمومی و مهارتی استان، با بیان چگونگی الحاق دانشکده های مهارت و کارآفرینی به دانشگاه ، توضیحاتی در خصوص تاسیس دبیرستان های علوم ومعارف اسلامی و دانشکده تعلیم وتربیت ارائه کرد.

در ادامه جلسه یک از معاونین سما واحدها با معرفی مجموعه خود، به بیان ممشکلات و پیشنهادات جهت افزایش کیفی و کمی مدارس سما استان پرداختند.