معاونان جدید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند

چاپ ایمیل

سرپرستان جدید معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی ، معاونت پژوهش و فناوری و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد ، دکتر علی اصغر یساقی به عنوان سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

همچنین دکتر جواد بهارآرا به عنوان سرپرست معاونت  پژوهش و فناوری و حجت الاسلام دکتر رضا عباس پور به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، همچنین طی نامه هایی جداگانه از زحمات دکتر مهدی یعقوبی معاون پیشین آموزش و تحصیلات تکمیلی و دکتر سعید خیاط مقدم معاون پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد قدردانی کرد.