• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • دكتریساقی سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی و دکتر بهارآرا سرپرست معاونت پژوهش و فناوری شد

دكتریساقی سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی و دکتر بهارآرا سرپرست معاونت پژوهش و فناوری شد

چاپ ایمیل

طی احکام جداگانه آقاي دکتر محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد

آقاي دكتر علی اصغر یساقی را به عنوان سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و دکتر جواد بهارآرا را به عنوان سرپرست معاونت  پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب کرد. ریاست دانشگاه همچنین از زحمات آقای دکترسعید خیاط مقدم در مدت تصدی معاونت پژوهش و فناوری و اقای دکتر مهدی یعقوبی در مدت تصدی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی قدردانی نمود.