دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای دومین سال پیاپی رتبه اول جذب دانشجو کشور را کسب کرد

چاپ ایمیل

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کسب رتبه اول جذب دانشجو در بین دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور توسط واحد مشهد در سال جاری خبر داد.

دکتر مهدی یعقوبی ،معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد همچنین برای سومین سال متوالی است که موفق به افزایش جذب دانشجو در سراسر کشور شده است .

دکتر یعقوبی با اشاره به اینکه هر سال پس از پایان زمان ثبت نام ،آمار و اطلاعات دانشجویان سراسر کشور توسط سازمان مرکزی بررسی می شود و رتبه بندی کشوری اعلام می‌شود، اظهار داشت: بر همین اساس امسال نیز واحد مشهد رتبه اول جذب دانشجو در کشور را کسب نمود و دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی نیز پس از استان های تهران ،فارس و خوزستان در رتبه چهارم جذب دانشجو قرار گرفت .

دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون در سطح کشور ۵۰۰ واحد دانشگاهی دارد.