آیین‌نامه اولین «رویداد ملی حل مسئله» ویژه تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

چاپ ایمیل

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه اولین رویداد ملی حل مسئله ویژه تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه «اولین رویداد ملی حل مسئله ویژه تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.

دکتر جهان‌بین در این آیین‌نامه تأکید کرده است: حرکت جدی دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مرزهای علم و دانش، فناوری‌های نوین و دانشگاه حل مسئله، کارآفرین و فناورانه از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کنونی بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان است. لذا به‌منظور کشف، شبکه‌سازی و تربیت متخصصانی با استعداد، خلاق، نوآور و انقلابی که به دنبال حل مسائل مختلف کشور و دانشگاه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، به استناد بند 52 اقدامات از راهکنش توانمندسازی، شبکه سازی و تقویت و هم‌افزایی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های دانشگاه از بسته کاری ارتقای قابلیت پاسخگویی و حل مسئله سند تحول و تعالی دانشگاه، آیین‌نامه اولین «رویداد ملی حل مسئله: ویژه تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی» ابلاغ شده است.

اولین رویداد ملی حل مسئله ویژه تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی براساس منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست‌های اعلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص دانشگاه مسئله‌محور، با هدف شکست بن‌بست‌ها و یافتن راه‌های بدیع و میان‌بر حاصل منطق و عقبه فکری جوانان انقلابی، حل مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و... در سطح محلی و ملی، ایجاد و تقویت روحیه خودباوری در قشر دانشگاهی، تقویت روحیه عدالت‌جویی و عدالت‌طلبی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، پای کار آوردن و تعریف نقش، برای جوانان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، حل تمرین عملی توسط دانشجویان و اساتید در عرصه حکمرانی و تربیت نسل مدیران کارآمد از این طریق و شبکه‌سازی فعالین و مؤثرین دانشگاهی برگزار می شود.

براساس بندهای این آیین‌نامه؛ مرجع بررسی و نظارت در پیشبرد رویداد ملی حل مسئله اداره کل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی است.

رویداد ملی حل مسئله ویژه تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی با موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... برگزار خواهد شد. نکته مهم درخصوص موضوعات اهمیت و اولویت آن مسئله و میزان عمومیت داشتن آن است. تشکل‌های اسلامی دانشجویان یا اساتید دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در رویداد ملی حل مسئله شرکت و اقدام به ارائه طرح و پیشنهاد کنند.

علاقمندان می توانند جهت ارتباط با اداره کل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاوره در خصوص شرکت در رویداد، از طریق سایت اداره کل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://farhangi.iau.ir/tashakol/fa ، صفحات مجازی و کانال‌های پیام‌رسان  tashakkol_iau@ و  شماره تلفن اداره کل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 23531000 (داخلی 1061) اقدام کنند.

آیین‌نامه اولین «رویداد ملی حل مسئله: ویژه تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی» شامل موضوعاتی دیگر ازجمله تعاریف، سازوکار اجرایی رویداد، جوایز و... است که به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گرفته است.