• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • دکتر طهرانچی خبر داد : تدوین برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی براساس آمایش منطقه‌ای  / «صنایع خلاق»، «دارو» و «امنیت غذایی» سه اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

دکتر طهرانچی خبر داد : تدوین برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی براساس آمایش منطقه‌ای  / «صنایع خلاق»، «دارو» و «امنیت غذایی» سه اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

چاپ ایمیل

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت در حوزه های «دارو»، «صنایع خلاق» و «امنیت غذایی» به عنوان سه اولویت این دانشگاه یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بیان اینکه برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی براساس آمایش منطقه‌ای، اجتماعی، اقتصادی و فناوری در هر یک از استان ها در حال تدوین و تنظیم است، از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران خواست که حداکثر ظرف سه ماه آینده مدل مأموریت و برنامه های عملیاتی خود را با توجه به ظرفیت های خود، تدوین و پیاده‌سازی کنند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت در حوزه دارو، صنایع خلاق و امنیت غذایی را سه اولویت این دانشگاه برشمرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن بزرگترین شبکه دانشگاهی، تمرکز خود را به این سه حوزه معطوف کرده که از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز انتظار می رود مأموریت ها و برنامه های خود را برمبنای این سه اولویت تنظیم کنند.

دکتر طهرانچی در پایان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از بزرگ‌ترین زنجیره دانشگاهی به بزرگ‌ترین شبکه دانشگاهی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این دانشگاه با سامانه «آموزشیار» تقویت شد و با سامانه «پژوهشیار» به یک سازمان پژوهشی تبدیل شد. دانشگاه آزاد اسلامی با تبدیل سرمایه های راکد به سرمایه فعال، باید بتواند در سه حوزه دارو، صنایع خلاق و امنیت غذایی جایگاه خود را رفیع‌تر از گذشته پیدا کند.