دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، غرفه برتر استان در نمایشگاه پژوهشی و فن بازار خراسان رضوی شد

چاپ ایمیل

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازاراستان خراسان رضوی به عنوان غرفه برتر شناخته و تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، بر اساس نظر کمیته داوران نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازارسال 99 استان خراسان رضوی ، غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به واسطه حضور و مشارکت فعال در برنامه های این نمایشگاه و صاحب بیشترین دستاورد پژوهشی در بین دانشگاههای استان ، مفتخر به کسب عنوان غرفه برتر شد و از سوی دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی ، مورد تقدیر قرار گرفت.

در نمایشگاه هفته پژوهش ، فناوری و فن بازارسال 99 استان خراسان رضوی که به صورت مجازی در آذرماه برگزار شد از پنج طرح پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رونمایی شد که بیشترین دستاورد پژوهشی در بین دانشگاههای استان را به خود اختصاص داد.