از کارکنان مرد دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تجلیل شد

چاپ ایمیل

از کارکنان مرد دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تجلیل شد

همزمان با فرا رسیدن ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر، طی برگزاری مراسمی در دانشکده علوم پایه (خیابان راهنمایی) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با حضور رییس و معاونان این دانشکده از زحمات کارکنان مرد شاغل در دانشکده با اهدای هدایایی تجلیل شد.