اطلاعيه مهم در خصوص برگزاري امتحانات پايان ترم و كارت ورود به جلسه

چاپ ایمیل

اطلاعيه مهم
قابل توجه دانشجویان گرامی،
در صورتی که به دلایلی مانند فعال‌نبودن ارزشیابی اساتید و ... امکان دریافت کارت ورود به جلسه را در سامانه آموزشیار ندارید، برای امتحانات پایان‌ترم مشکلی نخواهید داشت.
ضمنا یادآوری می‌شود که امتحانات پایان‌ترم به صورت مجازی و مانند ترم قبل از طریق همان سامانه آموزش مجازی واحد مشهد به آدرس زیر برگزار خواهد شد:
lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/