• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • اطلاعيه نظرسنجي از اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم دانشگاه در خصوص ميزان علاقه مندي به رشته هاي مختلف ورزش هاي همگاني

اطلاعيه نظرسنجي از اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم دانشگاه در خصوص ميزان علاقه مندي به رشته هاي مختلف ورزش هاي همگاني

چاپ ایمیل

اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه مي توانند جهت شركت در نظرسنجي ميزان علاقه مندي به رشته هاي مختلف ورزش هاي همگاني،‌ پس از ورود به پرتال شخصي در سايت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، منوي آموزش را انتخاب نموده و در بخش ورود به كلاس آنلاين ،‌گزينه نظرسنجي را انتخاب و به سوالات مربوطه پاسخ دهند.

همچنين دانشجويان گرامي نيز جهت شركت در نظرسنجي ميزان علاقه مندي به رشته هاي مختلف ورزش هاي همگاني،‌ پس از ورود به پرتال شخصي در سايت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، گزينه نظرسنجي ورزش هاي همگاني در سامانه آموزش و امتحان مجازي  را انتخاب نموده و به سوالات مربوطه پاسخ دهند.

امور فوق برنامه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد