صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شد

چاپ ایمیل

رئیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت:  این صندوق در آینده نقش بسیار کلیدی، مؤثر و واقعی در اکوسیستم دانش‌بنیان، اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي، عسکری غلام زاده رئیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری با سرمایه ثبتی 20 میلیارد تومان شروع به کار کرده، گفت: تأمین مالی در حوزه فناوری و نوآوری در سطح ملی از جمله اهداف صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه ماهیت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، ملی و سراسری است، اظهار داشت: سایر صندوق های پژوهش و فناوری در یک حوزه و جغرافیای خاص به فعالیت می پردازند، اما صندوق پژوهش و فناوری در سطح ملی ورود خواهد کرد و رویکرد آن حل مسأله های کلان کشور در بخش های گوناگون است.

غلام زاده ادامه داد: برای این رویکرد، ابزارهای مختلفی در دسترس است که از جمله می توان به ارائه تأمین مالی در قالب تسهیلات، ارائه انواع ضمانت نامه ها برای قراردادها، مشارکت مدنی در پروژه های مدنی، مشارکت حقوقی در شرکت های نوپا برای حمایت از طرح های فناورانه اشاره کرد.

رئیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ارتباط خوبی میان صندوق و سایر بازیگران اکوسیستم دانش بنیان و فناوری شکل گرفته است. در این زمینه با سایر صندوق ها و شبکه بانکی برای ایجاد هم افزایی ارتباط خوبی برقرار کردیم.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت موجود در دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ مالی و بستر تحقیقاتی و دانشی بسیار بالاست، افزود: در تلاش هستیم تا صندوق دانشگاه آزاد اسلامی صندوقی پیشرو و توانمند برای اقتصاد کشور باشد و با استفاده از این ظرفیت بالا شاهد حرکت های علمی و فناورانه قابل توجهی در سطح ملی باشیم.

غلام زاده تأکید کرد: در دو سال اخیر تحولات بسیار خوبی در عرصه فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده است. این صندوق هم به عنوان بازوی اصلی تأمین مالی در حوزه فناوری نقش ایفا خواهد کرد.

رئیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف این است که یک بنای بسیار قوی در حوزه فناوری ایجاد کنیم و با هم افزایی در کل کشور و با بازیگران این اکوسیستم و ظرفیت های موجود در دانشگاه، یک کار جدی و واقعی در اقتصاد کلان کشور شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: در بخش بازیگران اکوسیستم فناوری و ارتباط با نهادهای بالادستی فناوری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، کارگزاران، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و خلاق، تجربه خوبی در صندوق دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.

غلام زاده ادامه داد: قطعاً صندوق در آینده نقش بسیار کلیدی، مؤثر، واقعی در اکوسیستم دانش بنیان، اقتصادی و اشتغالزایی پایدار خواهد داشت. چون یکی از ارکان اقتصاد پایدار و مقاومتی اقتصاد دانش بینان است و این صندوق به عنوان یک نهاد مالی نقش مؤثری در این رابطه خواهد داشت.