قابل توجه دانشجویان محترم ورودی ۹۹ (نکات لازم در خصوص حذف و اضافه)

چاپ ایمیل

به استحضار می رساند با توجه به مشکلات موجود در سامانه آموزشیار و با هدف تسریع در فرآیند حذف و اضافه خواهشمند است دانشجویانی که به هر دلیل تمایل به حذف دروس انتخاب شده توسط گروه را دارند (تطبیق دروس، مناسب نبودن زمان کلاس و غیره) می بایست درخواست خود را از روز شنبه مورخ ۸ آذر لغایت دوشنبه ۱۰ آذر فقط به فرمت ذیل برای رابط های دانشکده (که آی دی تلگرام ایشان به تفکیک دانشکده ها در ادامه آمده است) ارسال نموده تا دروس مد نظر ایشان حذف شود.
لازم به ذکر است:
۱. با توجه به اینکه سقف تعداد واحد انتخابی ۱۶ واحد است و انتخاب واحد بصورت گروهی توسط دانشکده انجام شده است لذا امکان اضافه کردن درس جدید میسر نیست.
۲. درصورت تمایل به اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات و بدون شهریه بعد از تعطیلات به دانشکده خود مراجعه نمایید.
۳. برای حذف دروس می بایست شهریه پرداخت شود (شهریه دروس حذف شده بصورت بستانکار در نظر گرفته می شود)
۴. انجام حذف دروس درخواست شده ۲۴ ساعت بعد انجام می شود لذا از ارسال مجدد درخواست خودداری فرمائید.
آی دی تلگرام رابطین دانشگاه به تفکیک دانشکده:
دانشکده مهندسی: سرکار خانم علیزاده @mojgan_8184

دانشکده علوم پایه (راهنمایی و الهیه): سرکار خانم معتمدی @sam_motamedi

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی: جناب آقای خدادادی @askhodadadi
دانشکده هنر و معماری: جناب آقای آفاقی @afaghi1353
مجتمع علوم انسانی(دانشکده های الهیات و حسابداری و مدیریت) : جناب آقای عبدالله نژاد  @abdollahnezhadd
دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای کاشانی @kashani
دانشکده پزشکی: جناب آقای شم آبادی @mohammadshamabadi
مجتمع آموزشی پردیس بین المللی خراسان (گلبهار): جناب آقای فضلی @mgol99

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد