دستورالعمل برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

چاپ ایمیل

سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل «برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال 1399» را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل «برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال 1399» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: استان ها و واحدهای دانشگاهی می توانند با همکاری ستاد هفته پژوهش و فناوری استان با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا (اعلام شده از سوی نهادهای مرتبط و متولی) مراسم هفته پژوهش و فناوری را در دهه آخر آذرماه برگزار کنند.

براساس این دستورالعمل، ستاد هفته پژوهش و فناوری در استان ها با عضویت رئیس استان (رئیس ستاد)، رئیس شورای پژوهش و فناوری استان، دو تن از رئیسان واحدهای دانشگاهی استان و یک تا سه تن از معاونان پژوهشی و فناوری یا معاونان علمی آن استان تشکیل شود.

همچنین ستاد هفته پژوهش و فناوری در واحدهای دانشگاهی با عضویت رئیس واحد (رئیس ستاد)، معاون پژوهش و فناوری یا معاون علمی واحد (دبیر ستاد)، معاونان و سه تن از اعضای هیأت علمی واحد به همراه مسئول روابط عمومی واحد (اعضای ستاد) تشکیل شود.

در این دستورالعمل تأکید شده است که واحدهای دانشگاهی با درجه ویژه، سطح 1، سطح 2 می توانند به منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران متناسب با گروه های آموزشی هفت گانه (1ـ علوم انسانی و هنر، 2ـ فنی و مهندسی، 3ـ معماری، 4ـ کشاورزی، 5ـ دامپزشکی، 6ـ علوم پایه، 7ـ علوم پزشکی «علوم پایه، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی») یک پژوهشگر نمونه و واحدهای سطح سه تا 3 پژوهشگر دارای شرایط را انتخاب و پس از اخذ تأیید استان مورد تقدیر قرار دهند.

ستاد هفته پژوهش و فناوری استان موظف است در کوتاهترین زمان ممکن ضمن بررسی و تأیید امتیازهای پژوهشگران منتخب معرفی شده از سوی واحدها با شاخص های مربوط پژوهشگرانی که در سه سال گذشته انتخاب و معرفی نشده اند را انتخاب کرده، ضمن تأیید و اعلام به واحدهای دانشگاهی، نفرات اول پژوهشگران در هر یک از گروه های هفت گانه (1ـ علوم انسانی، 2ـ فنی و مهندسی، 3ـ هنر و معماری، 4ـ کشاورزی، 5ـ دامپزشکی، 6ـ علوم پایه، 7ـ علوم پزشکی «علوم پایه، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی») را به عنوان پژوهشگر برگزیده استان تشویق کنند.