اطلاعيه حذف و اضافه دانشجويان

چاپ ایمیل

 

قابل توجه دانشجويان محترم

باطلاع مي رساند براي آخرين بار درنيمسال اول 400-99 (ترم جاري)
دانشجوياني كه موفق به حذف و اضافه نشده اند مي توانند ازساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 22 مهر 99 لغايت 12شب چهارشنبه 23 مهر 99 نسبت به انجام حذف و اضافه طبق مقررات اقدام نمايند .
ضمناً دانشجوياني كه يكبار حذف و اضافه را انجام داده اند مجاز به حذف و اضافه مجدد نمي باشند .

همچنين دانشجوياني مجاز به حذف و اضافه هستند كه در زمان انتخاب واحد نسبت به اخذ دروس و انجام كليه مراحل آن اقدام نموده باشند .

دانشجوياني كه تاكنون انتخاب واحد ننموده اند بايد با مراجعه به آموزش دانشكده نسبت به اخذ و تكميل فرم مرخصي اقدام نمايند .

اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي