اطلاعيه چگونگي دريافت وام كمك هزينه تحصيلي، اجاره مسكن و ازدواج

چاپ ایمیل

 به اطلاع كليه دانشجوياني كه متقاضي دريافت وام كمك هزينه تحصيلي، اجاره مسكن و ازدواج مي باشند مي رساند

 بعد از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط اطلاعيه پيوست مدارك لازم را به صندوق رفاه دانشجويان تحويل فرمايند.

دانلود فایل